Aanmelding

  • De aanmelding kan telefonisch op nummer 026-3700255.
    Tijdens de lessen is het niet altijd mogelijk de telefoon op te nemen.
  • Per e-mail naar rt-praktijk.arnhem@planet.nl
  • Door uw gegevens in te vullen op het contactformulier. Klik hier

Intake

Het intakegesprek is in de praktijkruimte met bij voorkeur beide ouders. Uw kind is hierbij nog niet aanwezig. Zo heeft u de mogelijkheid eerst zelf persoonlijk kennis te maken en krijgt u een indruk van de ruimte waarin met uw kind gewerkt gaat worden. U krijgt ruimschoots gelegenheid om uw zorg over de ontwikkeling van uw kind te uiten en u ontvangt informatie over onderzoek en begeleiding.
Om een indruk te krijgen van de ontwikkeling van uw kind is het prettig als u voorafgaand aan dit gesprek gegevens van school (Leerlingvolgsysteem) en kopieën van verslagen van eventuele eerdere onderzoeken naar de praktijk stuurt. Indien er meer informatie nodig is, wordt nooit zonder uw toestemming met school en/of andere instanties overlegd.
Als u na dit gesprek besluit uw kind hier Remedial Teaching te laten krijgen wordt een afspraak gemaakt voor een didactisch onderzoek.

Didactisch onderzoek

Om te weten wat het niveau is waarop uw kind op dat moment presteert en om inzicht te krijgen in de werk- en denkstrategieën van uw kind wordt een uitvoerig didactisch onderzoek afgenomen. Getoetst worden rekenen (inzicht en snelheid), technisch en begrijpend lezen, woordenschat, spelling (woorden, zinnen, werkwoorden) en motorische schrijfvaardigheid. Ook de motoriek wordt bekeken. Voor uw kind is zo’n onderzoek natuurlijk best spannend. Daarom raad ik aan dat een van beide ouders het eerste uur en zo nodig langer aanwezig is in de wachtruimte. Nadat uw kind heeft kunnen rondkijken in de praktijk hebben we een kort gesprekje. Ik leg dan uit wat we gaan doen. De bedoeling is dat uw kind ontspannen kan laten zien wat het weet en kan! Er is dus geen tijdsdruk.
Afhankelijk van de leeftijd, het werktempo en de vaardigheden van uw kind duurt een onderzoek gemiddeld twee dagdelen.

Bespreken onderzoeksgegevens en behandelplan

Na afloop van het onderzoek worden de gegevens verwerkt en wordt een afspraak gemaakt voor een evaluatiegesprek. Tijdens dit gesprek, waarbij uw kind niet aanwezig is, geef ik u volledige inzage in het verloop van het onderzoek. Het behandelplan wordt dan met u doorgenomen.

Begeleiding

De begeleiding is altijd individueel en toegespitst op de leerbehoefte en leermogelijkheden van uw kind. Nauwe samenwerking met de school van uw kind is daarbij van essentieel belang.