Leren moet weer leuk worden!

Het leerproces verloopt niet voor alle kinderen altijd even soepel. Sommige kinderen hebben een andere uitleg van de leerstof nodig. Een uitleg die meer toegespitst is op hun mogelijkheden, hun vaardigheden en passend bij hun wijze van leren. Een ander kind heeft een concentratieprobleem of heeft behoefte aan meer structurering van aanpak en planning. Als er sprake is van een leerstoornis of als er meerdere problemen tegelijk spelen kan er ondanks extra hulp op school een stagnatie in het leerproces ontstaan.
Het is niet leuk als leren wordt ervaren als een ballast. Niet mee kunnen komen op school is niet alleen verdrietig en frustrerend voor een kind, maar ook voor ouders en leerkrachten. Advies en ondersteuning door een deskundig Remedial Teacher biedt dan uitkomst.

Advies en ondersteuning bij leerproblemen

In Remedial Teaching Praktijk Arnhem worden leerlingen uit groep 1 t/m 8 die complexe problemen ondervinden in het leerproces in een rustige, kindvriendelijke ruimte gedurende 1 uur per week individueel begeleid. Zeker voor kinderen met concentratieproblemen is een rustige, prikkelarme werkplek belangrijk.
Remedial Teaching is geen bijles, maar gespecialiseerde hulp toegespitst op de leerbehoefte en leermogelijkheden van het kind, uitgaande van de reeds verworven kennis en vaardigheden en aansluitende bij de lesmethodes van de school. Samenwerking met school is daarbij dan ook essentieel.
Ook ouders en leerkrachten kunnen behoefte hebben aan advies en ondersteuning in de hulp aan een kind. Remedial Teaching kan alleen maar vruchten afwerpen als de hulp hier, op school en thuis goed op elkaar is afgestemd. Daarnaast zal een kind ook thuis moeten oefenen.

Remedial Teaching Praktijk Arnhem maakt deel uit van Intervisiegroep Goed Geleerd.
Een netwerk van zeer ervaren en deskundige remedial teachers in Gelderland.